Het snoeien van bomen

Het onderhouden van bomen is belangrijk

Boomonderhoud

Het snoeien van bomen is één van de belangrijkste taken van een boomverzorger: wij moeten er voor zorgen dat de pas aangeplante jonge bomen kunnen uitgroeien tot mooie, veilige, grote bomen. In de eerste jaren na aanplant is het belangrijk om de kroon van de boom regelmatig (liefst jaarlijks) door te snoeien. In vaktermen heet dit ‘begeleidingssnoei’. Van mijn oude leermeester leerde ik de kreet “kom vaak, kijk goed, doe weinig.” En zo is het ook! Door vaak te komen en goed te kijken zijn toekomstige probleemtakken tijdig te herkennen en is slechts een kleine ingreep voldoende.

Ook in een later stadium blijft boomonderhoud belangrijk. Het voorkomen van schade is hierbij een belangrijke factor. Door lichtgebrek binnenin de kroon sterven sommige takken af. Dood hout kan risico’s met zich meebrengen. Sommige takken groeien dusdanig dat ze over elkaar schuren. Dit heeft tot gevolg dat er een zwakke plek ontstaat in beide takken, en uiteindelijk zal zo’n tak bezwijken en uitbreken. Met alle mogelijke gevolgen van dien...

Heb je vragen over onze diensten bel mij dan op 06 51213930 of mail naar info@arborcare.nl

snoeiwerk
snoeiwerk