Boomveiligheid & Advies

Bomen kunnen zorgen voor gevaarlijke sitauatie. Laat uw boom inspecteren op de gezondheid.

Conditie van een boom

De conditie van een boom kan door vele factoren worden beïnvloed. Door een verandering in de bodem of een aantasting van zwammen kan de conditie van uw boom achteruit gaan. Hierdoor is ingrijpen soms noodzakelijk. Dit kan variëren van het uitsnoeien van dood hout, het rondom innemen van de hele kroon, of zelfs het kappen van de boom.

Door regelmatig de toestand van uw bomen te laten controleren (boomveiligheidscontrole) kunt u tijdig worden geadviseerd over hoe te handelen, en vaak kunnen wij schades voorkomen door problemen vooraf te signaleren.

Houtrot

In de natuur, en dus ook in bomen, komen houtrot veroorzakende schimmels voor. Wanneer deze schimmels zich de toegang tot een boom verschaffen is het zaak dat men extra alert is. Vaak is het kappen van een boom nog vele jaren vooruit te schuiven door tijdig en regelmatig inspecties uit te voeren, en aan de hand daarvan de juiste maatregelen te nemen. Wij zullen altijd proberen (zo lang het verantwoord is) de boom te behouden.

Heb je vragen over onze diensten bel mij dan op 06 51213930 of mail naar info@arborcare.nl

Boomveiligheid & Advies